Naar een nieuwe organisatie?

MHIC ondersteunt bij reorganisatie en fusies.

Reorganisaties en fusies werpen vragen op over afbouw van de oude en opbouw van uw nieuwe organisatie. Het vormgeven van de overgangsfase is een belangrijke factor voor uw succes in de nabije toekomst. Hoe houdt u uw personeel gemotiveerd in tijden van verandering? Hoe komt de juiste man op de juiste plaats? Zullen uw klanten niets merken als “tijdens de verbouwing de verkoop doorgaat”? 

Belt of mailt u mij om antwoorden te vinden op de vragen die op u afkomen! Via telefoonnummer 06 38415919 of emailadres:
mieke.heuvelmans@mhic.nl

   Kracht laten werken